Praktijk voor hypnotherapie        

Enkele toegepaste technieken


Hypnose/Trance


Bij hypnose, een vorm van trance, wordt de aandacht van de cliënt naar binnen gericht. Daardoor wordt het gemakkelijker om de innerlijke krachten en hulpbronnen te activeren. Dit stelt de client in staat om de ervaringen of belevingen terug te vinden die aan een probleem ten grondslag liggen. Dit maakt het mogelijk om nieuwe en gezonde oplossingen te vinden. 


Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specialisten zoals chirurgen, anesthesisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psychologen en psychotherapeuten met regelmaat gebruik van hypnose. 

 
Werken met delen


Bij deze methode wordt er gewerkt met verschillende persoonlijkheidsdelen, zoals bijvoorbeeld de '"de avonturier, "de humorist", “de innerlijke negativist”, "het slachtoffer", "de luiaard" of de “manipulator”.  De cliënt wordt begeleid om deze te onderzoeken, zich er bewust van te worden en er mee om te gaan. Bijvoorbeeld wanneer twee conflicterende delen actief zijn die een tweestrijd veroorzaken, waardoor de cliënt uit balans is en veel energie kwijtraakt door een ‘innerlijk gevecht’.  
Door middel van het toepassen van de techniek Werken met delen kan informatie over een ingebracht probleem worden verkregen. Daarnaast kunnen hulpbronnen worden geformuleerd en toegepast, waarna dit kan worden geïntegreerd in het gedrag. Het werken met delen kan op twee manieren worden ingezet: met of zonder volledige trance. 

 
Inner Child therapie

Als kind wordt je blootgesteld aan diverse situaties, invloeden en indrukken. In deze kindperiode is liefde, veiligheid en harmonie erg belangrijk voor een de ontwikkeling van een kind. Door ervaringen als verlies, geweld, misbruik etc in de kindertijd kan een mens “gewond” raken. Deze verwondingen kunnen in de rest van het leven invloed op de kwaliteit van het leven hebben. Het gewonde kind leeft namelijk verder tijdens het opgroeien naar de volwassen mens. Mensen kunnen door hun verwonding overreacties gaan vertonen wat gevolgen kan hebben voor het eigen “ik”. Daarbij kan het problemen veroorzaken in bijvoorbeeld relaties, het tonen van destructief gedrag etc. Het gevoel van gebrek aan eigenwaarde en het verlies aan energie kunnen redenen zijn om de Inner Child methode toe te passen.
Het werken met Inner child helpt je om in contact te komen met je kern, je oorspronkelijke “ik”. Middels de techniek wordt je in staat gesteld om de relatie met het kind in jezelf te herstellen. Je kunt tekorten aanvullen, je kunt op eigen manier de oude wonden helen waardoor gemiste ontwikkelingen ingehaald kunnen worden. Tijdens deze sessies leer je om het kind in jezelf waar te nemen en te accepteren, waar nodig te herstellen. Je bent in staat om het liefde te geven en vast te houden, te koesteren en te beschermen. Op die manier maak je voor jezelf een nieuwe start mogelijk waarin vertrouwen, innerlijke ruimte en eigenwaarde je levensenergie weer doen stromen.

 
Regressie


Regressietherapie is een behandelvorm waarbij contact wordt gemaakt met de beleving uit vroegere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenaardigheden.  
Door de ontstaansgeschiedenis te herbeleven, kan het duidelijk worden met welke patronen je bent opgegroeid en is het mogelijk om te leren dat je bepaalde patronen niet meer nodig hebt. 
Regressie geeft de mogelijkheid om inzichten te verschaffen in de omstandigheden van het leven als kind, het groeiproces en het leven in het hier en nu. De client ervaart dat hij/zij zelf de keuze heeft om bepaalde reacties/gedragingen anders te ervaren en wordt in staat gesteld daar bewust mee omgaan.

 
EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische interventietechniek.
Bij EMDR wordt een procedure gevolgd waarbij een combinatie wordt gemaakt van gedachten, gevoelens en beelden die een minder gunstige rol spelen in het leven van de cliënt terwijl beide hersenhelften afwisselend gestimuleerd worden. Dit gebeurt door de cliënt te vragen bijv. vingerbewegingen van de therapeut met de ogen te volgen, door met een koptelefoon muziek met afwisselend in het linker- en het rechteroor een bepaalde (extra) klank te laten horen, of door afwisselend op bijv. de linker- en rechterhand of de linker- en rechterknie te tikken.
EMDR kan worden toegepast wanneer er sprake is van een veelheid aan psychische klachten, waaronder angst, stemmingsstoornissen, eetstoornissen, relatieproblemen en verslavingsproblematiek.