Praktijk voor hypnotherapie        

Impressum / gegevens 

 

Lidnummer NBVH: 07003

AGB Zorgverlenersnr.: 90038748

AGB Praktijkcode: 9017260

RBCZ Licentienummer: 403292R

KvK-nummer:  34341622 (KvK. Amsterdam)

Bankrekening; NL17 INGB 0677 7260 07 t.n.v. A.M. Schmitt

 

Wanneer u een klacht heeft, wendt u zich dan in eerste instantie tot mij / de therapeut. Hopelijk is dat voldoende en kan de klacht naar tevredenheid worden opgelost. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zich melden bij de beroepsvereniging (NBVH).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 403292R en val ik onder hun Tuchtrecht. Het klachtrecht zoals beschreven in de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is door de beroepsvereniging (NBHV) geregeld. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).


       

Disclaimer: Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.